Publicaties

Publicaties

Maegdelycke klanken, muziek voor het Maagdenhuis van Antwerpen


In 2009 was er een eerste samenwerking tussen Mensurabilis en het Antwerpse Maagdenhuismuseum.  Tijdens de Museumnacht werd het sonnet van de Faustina Beeldengroep na 375 jaar opnieuw ten gehore gebracht dankzij transcriptiewerk door het ensemble. 

De samenwerking werd verdergezet en als huisensemble verzorgen de dames jaarlijks een concert binnen de muren van het oude meisjesweeshuis.  

 

Het onderzoek dat werd verricht naar de muziek die er geklonken kan hebben, is gebundeld in deze publicatie met bijhorende CD.  Beiden zijn ook digitaal verkrijgbaar.


Maegdelycke klanken, music for the Maegdenhuis of Antwerp


De CD bij de publicatie Maegdelycke klanken is eveneens afzonderlijk verkrijgbaar, ook als digitale download.  Hierop hoor je liedjes die de meisjes zouden kunnen gezongen hebben, evenals het verhaal "Le Freine".

Uitgevoerd door Mensurabilis.